Thông báo tuyển sinh đại học văn bằng 2 chính quy năm 2021

30/03/2021

Trường Đại học Mỏ - Địa chất thông báo tuyển sinh đại học văn bằng hai (liên thông ngang) chính quy cấp bằng kỹ sư và cử nhân, học tại trường năm 2021 như sau: