Thông báo điểm trúng tuyển đại học chính quy đợt 1 năm 2023 theo kết quả học tập THPT (Học Bạ)

07/07/2023

Trường Đại học Mỏ - Địa chất thông báo điểm trúng tuyển vào đại học hệ chính quy đợt 1 năm 2023 đối với các thí sinh đã đăng ký xét tuyển vào Trường theo kết quả học tập THPT (Học bạ), cụ thể như sau:

Điểm chuẩn thi THPT của trường Đại học Mỏ - Địa chất trong 3 năm gần đây

26/06/2022

Để thí sinh có thêm thông tin tham khảo và lựa chọn trước khi chuyển đổi nguyện vọng, Ban tư vấn tuyển sinh trường Đại học Mỏ - Địa chất tổng hợp điểm chuẩn kết theo quả thi THPT trong 3 năm gần đây của nhà trường như sau:

Thông báo điểm trúng tuyển đợt 1 hệ đại học năm 2021 - Xét tuyển kết quả thi THPT

15/09/2021

Trường Đại học Mỏ - Địa chất thông báo điểm trúng tuyển đợt 1 trình độ đại học hệ chính quy năm 2021 - Đợt 1 đối với các thí sinh đã đăng ký xét tuyển vào Trường.

Thông báo điểm trúng tuyển đại học đợt 1 năm 2021 - Xét tuyển theo học bạ

25/08/2021

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Mỏ - Địa chất công bố điểm trúng tuyển Đại học hệ chính quy năm 2021 xét tuyển theo kết quả học tập trung học phổ thông đợt 1 như sau:

Thông báo điểm trúng tuyển đại học đợt 3 năm 2020 - Xét tuyển theo học bạ

16/10/2020

Trường Đại học Mỏ - Địa chất Thông báo điểm trúng tuyển đại học năm 2020 xét tuyển theo kết quả học tập THPT - Đợt 3

Thông báo điểm trúng tuyển đại học đợt 2 năm 2020 - Xét tuyển theo kết quả thi THPT

16/10/2020

Trường Đại học Mỏ - Địa chất thông báo điểm trúng tuyển đại học năm 2020 xét tuyển theo kết quả thi THPT - Đợt 2 năm 2020

Thông báo điểm trúng tuyển đại học đợt 1 năm 2020 - Xét tuyển theo kết quả thi THPT

04/10/2020

Trường Đại học Mỏ - Địa chất thông báo điểm trúng tuyển vào đại học hệ chính quy năm 2020 - Đợt 1 đối với các thí sinh đã đăng ký xét tuyển vào Trường.

Thông báo điểm trúng tuyển đại học đợt 2 năm 2020 - Xét tuyển theo học bạ

29/09/2020

Trường Đại học Mỏ - Địa chất công bố điểm trúng tuyển Đại học hệ chính quy năm 2020 xét tuyển theo kết quả học tập trung học phổ thông đợt 2 như sau:

Thông báo điểm trúng tuyển đại học đợt 1 năm 2020 - Xét tuyển theo học bạ

17/07/2020

Trường Đại học Mỏ - Địa chất công bố điểm trúng tuyển Đại học hệ chính quy năm 2020 xét tuyển theo kết quả học tập trung học phổ thông đợt 1 như sau:

Điểm chuẩn trúng tuyển đợt 1 hệ Đại học chính quy năm 2019

05/08/2019

Hội đồng tuyển sinh Trường đại học Mỏ - Địa chất thông báo điểm chuẩn trúng tuyển đợt 1 năm 2019