​​​​​​​

Phòng Đào tạo Đại học

Văn phòng: Phòng 203 nhà C12 tầng, Trường Đại học Mỏ - Địa chất​

Địa chỉ:Số 18 Phố Viên, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại: 024 38386214

Hotline: 0356064282

Email: phongdaotao@humg.edu.vn​​


Phòng Quan hệ Công chúng và doanh nghiệp

Văn phòng: Phòng 105, Nhà F, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Địa chỉ: Số 18 Phố Viên, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại: 024.383.867.39

Hotline1: 086 840 6996

Hotline2: 083 686 2288

Email: qhccdn@humg.edu.vn


​​

Phòng Đào tạo sau đại học

Văn phòng: Phòng 302 nhà C12 tầng, Trường Đại học Mỏ - Địa chất​

Địa chỉ:Số 18 Phố Viên, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại: 024 38386438

Hotline: 0983211879/0982346770

Email: daotaosaudaihoc@humg.edu.vn​​


​​​​​Bản ​​đ​ồ ch​​ỉ d​​ẫn
​​​​​​​​​​​​