Thông báo tuyển sinh đại học văn bằng 2 chính quy năm 2022

20/01/2022

1. Đối tượng tuyển sinh 

 • Những người có bằng tốt nghiệp đại học chính quy của các ngành Kỹ thuật - Công nghệ và Kinh tế của trường Đại học Mỏ - Địa chất.
 • Những người có bằng tốt nghiệp đại học chính quy chương trình 4 - 5 năm của tất cả các cơ sở giáo dục đại học khác phải thi tuyển sinh đầu vào. Các môn thi đầu vào được quy định cho các nhóm ngành đào tạo là Toán và Tiếng Anh.
 • Những người tốt nghiệp đại học chính quy chương trình 4 - 5 năm của tất cả các cơ sở giáo dục đại học khác thuộc khối ngành khoa học Xã hội, Kinh tế và Quản lý phải học bổ túc kiến thức trước khi thi tuyển sinh đầu vào. Danh sách các môn học bổ túc kiến thức được quy định cho từng ngành do các Khoa chuyên ngành quyết định và sẽ thông báo sau.
 • Các sinh viên năm cuối hệ đào tạo niên chế hoặc đã ở trình độ năm thứ 4 (số tín chỉ tích luỹ ≥ 96) và có điểm trung bình tích luỹ ≥ 2.0 với hệ đào tạo tín chỉ đang theo học đại học hệ chính quy các trường Đại học khác được xét tuyển vào học dự thính trước khi được xét học chính thức, Các sinh viên học dự thính này chỉ được xét học chính thức sau khi được công nhận tốt nghiệp ngành học thứ nhất

2. Ngành đào tạo, bằng cấp và thời gian đào tạo

TT

Ngành đào tạo

Mã ngành

Gồm các chuyên ngành

Bằng chính quy được cấp

Thời gian đào tạo

1

Quản trị kinh doanh

7340101

- Quản trị kinh doanh

- Quản trị kinh doanh Dầu khí

- Quản trị kinh doanh Mỏ

- Quản trị thương mại điện tử

 

Cử nhân

4 học kỳ

2

Kế toán

 

7340301

- Kế toán

- Kế toán tài chính công

Cử nhân

4 học kỳ

3

Tài chính - ngân hàng

 

7340201

- Tài chính - Ngân hàng

Cử nhân

4 học kỳ

4

Công nghệ thông tin

7480201

- Tin học Kinh tế

- Công nghệ phần mềm

- Mạng máy tính

- Khoa học máy tính ứng dụng

 

Kỹ sư

4 học kỳ

5

Kỹ thuật dầu khí

7520604

- Khoan khai thác

- Khoan thăm dò- khảo sát

- Thiết bị dầu khí

- Địa chất dầu khí

 

Kỹ sư

4 học kỳ

6

Công nghệ kỹ thuật hoá học

7510401

- Lọc - Hóa dầu

Kỹ sư

4 học kỳ

7

Kỹ thuật địa vật lý

7520502

- Địa vật lý

Kỹ sư

4 học kỳ

8

Kỹ thuật cơ khí

7520103

- Máy và Thiết bị mỏ

- Máy và Tự động thủy khí

- Công nghệ chế tạo máy

- Cơ khí ô tô

 

Kỹ sư

4 học kỳ

9

Kỹ thuật điện

7520201

- Điện công nghiệp

- Hệ thống điện

- Điện - Điện tử

 

Kỹ sư

4 học kỳ

10

Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá

7520216

- Tự động hóa

Kỹ sư

4 học kỳ

11

Kỹ thuật môi trường

7520320

- Địa sinh thái và Công nghệ môi trường

- Kỹ thuật môi trường

 

Kỹ sư

4 học kỳ

12

Kỹ thuật địa chất

7520501

-  Kỹ thuật địa chất

-  Địa chất công trình - Địa kỹ thuật

-  Địa chất thủy văn - Địa chất công trình

-  Nguyên liệu khoáng

-  Địa chất thăm dò

 

 

Kỹ sư

4 học kỳ

13

Địa chất học

7440201

- Địa chất học

Kỹ sư

4 học kỳ

14

Địa kỹ thuật xây dựng

7580211

- Địa kỹ thuật xây dựng

Kỹ sư

4 học kỳ

15

Kỹ thuật trắc địa - bản đồ

7520503

- Trắc địa

- Trắc địa mỏ và Công trình

- Địa chính

- Bản đồ

- Trắc địa ảnh, viễn thám và Hệ thông tin địa lý

 

 

Kỹ sư

4 học kỳ

16

Quản lý đất đai

7850103

- Quản lý đất đai

Kỹ sư

4 học kỳ

17

Kỹ thuật mỏ

7520601

- Khai thác mỏ

Kỹ sư

4 học kỳ

18

Kỹ thuật tuyển khoáng

7520607

- Tuyển khoáng và Tuyển luyện quặng kim loại

Kỹ sư

4 học kỳ

19

Kỹ thuật xây dựng

7580201

- Xây dựng công trình ngầm và mỏ

- Xây dựng công trình ngầm

- Xây dựng dân dụng và công nghiệp

- Xây dựng hạ tầng cơ sở

 

 

Kỹ sư

4 học kỳ

3. Hình thức đăng ký và hồ sơ

 • Cách 1: Đăng ký trực tuyến

Địa chỉ: https://dkxt.humg.edu.vn/

Hồ sơ: (Bản scan hoặc ảnh chụp)

 • Phiếu tuyển sinh có xác nhận của cơ quan công tác hoặc địa phương;
 • Bằng TN Đại học;
 • Bảng điểm TN Đại học;
 • Giấy khai sinh;
 • Giấy chứng nhận được hưởng chế độ ưu tiên (nếu có);
 • Ảnh 3x4.
 • Cách 2: Đăng ký trực tiếp

Địa chỉ: Phòng Đào tạo Đại học Trường Đại học Mỏ - Địa chất, số 18 Phố Viên, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội và các địa điểm liên kết.

Hồ sơ:

 • Phiếu tuyển sinh có xác nhận của cơ quan công tác hoặc địa phương;
 • Bằng TN Đại học (bản sao có công chứng);
 • Bảng điểm TN Đại học (bản sao có công chứng);
 • Giấy khai sinh (bản sao có công chứng);
 • Giấy chứng nhận được hưởng chế độ ưu tiên (nếu có);
 • Bốn ảnh 3x4, 3 phong bì có dán tem và ghi đầy đủ, chính xác địa chỉ người nhận.
 • Cách 3: Đăng ký qua bưu điện

Địa chỉ: Phòng Đào tạo Đại học Trường Đại học Mỏ - Địa chất, số 18 Phố Viên, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội và các địa điểm liên kết.

Hồ sơ:

 • Phiếu tuyển sinh có xác nhận của cơ quan công tác hoặc địa phương;
 • Bằng TN Đại học (bản sao có công chứng);
 • Bảng điểm TN Đại học (bản sao có công chứng);
 • Giấy khai sinh (bản sao có công chứng);
 • Giấy chứng nhận được hưởng chế độ ưu tiên (nếu có);
 • Bốn ảnh 3x4, 3 phong bì có dán tem và ghi đầy đủ, chính xác địa chỉ người nhận.

4. Thời gian đăng ký:

 • Đợt 1: 

Thời gian đăng ký dự thi: 12/2021 đến 06/2022

Thời gian học bổ túc kiến thức và ôn tập: 06/2022 đến 08/2022

Thời gian thi tuyển: 08/2022

Thời gian nhập học: 09/2022

 • Đợt 2: 

Thời gian đăng ký dự thi: 07/2022 đến 09/2022

Thời gian học bổ túc kiến thức và ôn tập: 10/2022 đến 12/2022

Thời gian thi tuyển: 12/2022

Thời gian nhập học: 01/2023

5. Lệ phí thi và xét tuyển

 • Nộp trước khi học bổ sung kiến thức hoặc thi tuyển/ xét tuyển.

6. Học phí

Học phí được thu dựa trên số tín chỉ của từng học phần với mức học phí/1 tín chỉ, học phí được thu theo quyết định học phí hiện hành của Hiệu trưởng Trường Đại học Mỏ - Địa chất áp dụng cho hệ đào tạo văn bằng hai chính quy theo từng ngành đào tạo.

7. Địa chỉ liên hệ

 • Phòng Đào tạo Đại học Trường Đại học Mỏ - Địa chất, số 18 Phố Viên, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
 • Điện thoại: (024) 38386214
 • Website: ts.humg.edu.vn
 • Email: phongdaotao@humg.edu.vn