Ngành quản lý đất đai - Ngành học hút sinh viên

20/03/2023

Dân số tăng cùng với quá trình đô thị hóa làm gia tăng áp lực đối với tài nguyên đất và hệ sinh thái, làm phức tạp việc quản lý đất.

Ngành Kế toán

28/07/2022

Địa chất học

28/07/2022