Tuyển sinh

Học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên HUMG

17/03/2021

Theo quyết định số 2662/QĐ-MĐC ngày 22/12/2016 của Hiệu trưởng Trường ĐH Mỏ - Địa chất, mức học bổng khuyến khích học tập dành cho sinh viên đang học tại Nhà trường như sau:

Mức học phí Trường Đại học Mỏ - Địa chất năm học 2019 - 2020

15/05/2020

Theo Quyết định số 847/QĐ-MĐC ngày 01/7/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Mỏ - Địa chất quy định mức học phí năm học 2019 - 2020 đối với đào tạo trình độ Cao đẳng, Đại học chính quy như sau: