Cơ hội du học (miễn phí) cho Sinh viên HUMG

03/09/2021

Là sinh viên HUMG, ngoài việc bạn được học tập tại một Trường Đại học đại chuẩn Quốc gia với cơ sở vật chất hiện đại và học phí rất “mềm mại” thì bạn còn có cơ hội nhận HỌC BỔNG DU HỌC (hoàn toàn miễn phí) tại nhiều trường đại học trên thế giới có liên kết với HUMG:

Học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên HUMG

17/03/2021

Theo quyết định số 2662/QĐ-MĐC ngày 22/12/2016 của Hiệu trưởng Trường ĐH Mỏ - Địa chất, mức học bổng khuyến khích học tập dành cho sinh viên đang học tại Nhà trường như sau:

Mức thu học phí năm học 2020 - 2021 đối với đào tạo trình độ đại học chính quy

16/07/2020

Theo Quyết định số 623/QĐ-MĐC ngày 16/7/2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Mỏ - Địa chất quy định mức học phí năm học 2020 - 2021 đối với đào tạo trình độ Đại học chính quy như sau:

Mức học phí Trường Đại học Mỏ - Địa chất năm học 2020 - 2021 đối với hệ đào tạo đại học vừa làm vừa học

15/06/2020

Theo Quyết định số 622/QĐ-MĐC ngày 15/7/2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Mỏ - Địa chất quy định mức học phí năm học 2020 - 2021 đối với sinh viên đại học hình thức vừa làm vừa học như sau:

Mức học phí Trường Đại học Mỏ - Địa chất năm học 2019 - 2020

15/05/2020

Theo Quyết định số 847/QĐ-MĐC ngày 01/7/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Mỏ - Địa chất quy định mức học phí năm học 2019 - 2020 đối với đào tạo trình độ Cao đẳng, Đại học chính quy như sau: