Kỹ năng mềm - Kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên HUMG

21/04/2020

Với mục đích đào tạo sinh viên toàn diện, đáp ứng chuẩn đầu ra của Nhà trường cũng như đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của nhà tuyển dụng,Trường Đại học Mỏ - Địa chất đã tổ chức rất nhiều các buổi tập huấn về các kỹ năng cho sinh viên như: Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng thuyết trình thuyết phục và kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả, kỹ năng viết CV, kỹ năng phỏng vấn xin việc làm, kỹ năng nghề nghiệp... Những buổi tập huấn này tạo động lực giúp sinh viên có thái độ sống và thái độ học tập tốt hơn, hoàn thiện các kỹ năng mềm cần thiết để đáp ứng yêu cầu của Nhà tuyển dụng trong tương lai.

Dưới đây là một số hình ảnh về chương trình tập huấn kỹ năng mềm của sinh viên Trường ĐH Mỏ - Địa chất:

1. Kỹ năng viết CV và trả lời phỏng vấn xin việc - Một khóa học rất hữu ích và lý thú cho sinh viên khóa cuối

2. Tập huấn kỹ năng mềm cho sinh viên 

3. Tập huấn kỹ năng nghề nghiệp thực tế cho sinh viên