Ngành Quản lý xây dựng

28/07/2022

 

Tên ngành: QUẢN LÝ XÂY DỰNG

Mã xét tuyển đại học chính quy: 7580302

Tổ hợp môn xét tuyển: A00, A01, D01, C04

  1. Ngành Quản lý xây dựng học gì?

Theo học ngành Quản lý xây dựng, sinh viên sẽ được trang bị kiến thức chuyên sâu về quản lý dự án đầu tư xây dựng, cụ thể như: quản lý tài chính, quản lý nguồn lực, quản lý tiến độ, quản lý tài chính và chất lượng dự án; kiến thức về định mức và tổ chức lao động, tổ chức quản lý thi công, giám sát và nghiệm thu công trình. Sinh viên có khả năng phân tích, tổng hợp để quản lý công tác thi công trên công trường xây dựng; xây dựng các kế hoạch, tổ chức thực hiện kế hoạch và quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp xây dựng.

2. Cơ hội việc làm Ngành Quản lý xây dựng

Sinh viên tốt nghiệp ngành Quản lý xây dựng có thể đảm nhiệm những công việc như: Chuyên viên tổ chức quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc lĩnh vực đầu tư xây dựng trong các tổ chức, doanh nghiệp xây dựng; Kỹ sư lập và thẩm định dự án đầu tư, quản lý các dự án đầu tư xây dựng; Giám sát và nghiệm thu công trình về mặt tài chính, định mức và tổ chức lao động; Giám đốc dự án, giám đốc các tổ chức, doanh nghiệp trong  lĩnh vực xây dựng

3. Điều kiện học tập và chính sách hỗ trợ sinh viên

4. Thời gian đào tạo và mức học phí

+Thời gian đào tạo: 4.5 năm.

+Mức học phí: trung bình 5,5 – 6 triệu đồng cho 1 học kỳ (11-12 triệu đồng/ 1 năm ).

5. Cơ hội học bổng và mức lương sau khi ra trường

+ Học bổng được phân bổ theo khoa, và sẽ có rất nhiều cơ hội nếu bạn cố gắng. Bên cạnh đó bạn sẽ có cơ hội nhận được học bổng tài trợ đến từ các tập đoàn, công ty có liên kết với Khoa. Ngoài ra sinh viên được hỗ trợ giới thiệu việc làm nếu có nhu cầu.

+ Mức lương 10- 15 triệu đồng/ 1 tháng (Tùy theo năng lực mức lương có thể nhận cao hơn)

 

Liên hệ:

Khoa Xây dựng; nhà C12 tầng khu A Trường Đại học Mỏ - Địa chất.

Địa chỉ: Số 18 Phố Viên, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại: 0243. 752 2472

Email: khoaxaydung@humg.edu.vn

Website: http://ce.humg.edu.vn/