Ngành An toàn, vệ sinh lao động

28/07/2022

Tên ngành: AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG

Mã xét tuyển đại học chính quy: 7850202

Tổ hợp môn xét tuyển: A00; A01; D01; B00

  1. Ngành An toàn, vệ sinh lao động học gì?

Ngành An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) được coi là một môn khoa học về an toàn và vệ sinh môi trường lao động. ATVSLĐ nghiên cứu nguyên nhân và tìm các giải pháp phòng ngừa: tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, các yếu tố gây độc hại trong lao động, sự cố cháy nổ trong sản xuất; đồng thời tìm giải pháp đảo bảo sức khỏe và an toàn tính mạng cho người lao động.

Ngành An toàn, vệ sinh lao động đào tạo sinh viên có thái độ, hành vi và ý thức vì cộng đồng, xã hội, có khả năng vận dụng những kiến thức cơ sở của ngành học trong hoạt động quản lý, triển khai các hoạt động đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động, kỹ thuật xử lý sự cố kỹ thuật, môi trường lao động. Học viên có kiến thức chuyên sâu về kỹ thuật xử lý môi trường lao động mỏ, công nghiệp và quản lý an toàn vệ sinh lao động doanh nghiệp; Ứng dụng tốt các nguyên lý, qui trình, phương pháp, kỹ thuật trong quản lý an toàn; nhận diện mối nguy và đánh giá rủi ro trong môi trường lao động. Sinh viên được trang bị các kỹ năng phân tích, xử lý những vấn đề trong lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động; kỹ năng nghiên cứu, làm việc độc lập và sáng tạo trong việc giải quyết các vấn đề thuộc chuyên ngành; kỹ năng làm việc nhóm và kỹ năng tổ chức, quản lý và điều hành các hoạt động tại đơn vị. Sinh viên có đủ kiến thức và khả năng nghiên cứu tốt để tiếp tục theo học tại các chương trình đào tạo tiến sĩ trong và ngoài nước.

  1. Cơ hội việc làm Ngành An toàn, vệ sinh lao động

Người tốt nghiệp chương trình Kỹ sư An toàn, vệ sinh lao động có thể đảm nhiệm công việc với vai trò là:

- Kỹ thuật viên ngành An toàn, vệ sinh lao động trong các cơ sở sản xuất, kinh doanh, tại nhà máy xí nghiệp, đặc biệt trong doanh nghiệp mỏ;

- Chuyên gia tư vấn, đánh giá về An toàn, vệ sinh lao động. Cán bộ nghiên cứu, giảng dạy hoặc huấn luyện về An toàn, vệ sinh lao động tại các trường đại học, có đào tạo ngành học này. Cán bộ huấn luyện An toàn, vệ sinh lao động tại các công ty, nhà máy, xí nghiệp, công nghiệp mỏ.

- Công ty tư vấn các hệ thống quản lý an toàn lao động theo tiêu chuẩn quốc tế, tư vấn kinh doanh trang thiết bị An toàn, vệ sinh lao động;

- Công tác tại các viện nghiên cứu, cơ quan quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động tại các tỉnh, thành phố;

- Làm viêc tại các công ty có vốn đầu tư nước ngoài, các tập đoàn đa quốc gia. Các dự án công trình khai thác mỏ;

- Kinh doanh trong lĩnh vực liên quan đến trang thiết bị đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động.

3. Điều kiện học tập và chính sách hỗ trợ sinh viên

I. Điều kiện học tập: 

1. Được nhận vào học đúng ngành đã đăng ký dự thi nếu đủ các điều kiện trúng tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Nhà trường.

2. Được Nhà trường tôn trọng và đối xử bình đẳng; được cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân về việc học tập, rèn luyện theo quy định của Nhà trường; được Nhà trường phổ biến nội quy, quy chế về học tập, thực tập, thi tốt nghiệp, rèn luyện, về chế độ chính sách của Nhà nước có liên quan đến sinh viên.

3. Được quyền đóng góp ý kiến với thầy cô giáo, cán bộ và nhân viên của Nhà trường.

4. Được tạo điều kiện trong học tập và rèn luyện, bao gồm:

a. Được sử dụng thư viện, các trang thiết bị và phương tiện phục vụ các hoạt động học tập, thí nghiệm, nghiên cứu khoa học, văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao;

b. Được tham gia nghiên cứu khoa học, thi Olympic, thi sáng tạo tài năng trẻ;

c. Được chăm lo, bảo vệ sức khỏe theo chế độ hiện hành của Nhà nước;

d. Được đăng ký dự tuyển đi học ở nước ngoài, học chuyển tiếp ở các trình độ đào tạo cao hơn theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

đ. Được tạo điều kiện hoạt động trong tổ chức Đảng cộng sản Việt Nam, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên Việt Nam; tham gia các tổ chức tự quản của sinh viên, các hoạt động xã hội có liên quan ở trong và ngoài Nhà trường theo quy định của pháp luật; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao lành mạnh, phù hợp với mục tiêu đào tạo của Nhà trường;

e. Được nghỉ học tạm thời, học theo tiến độ chậm, tiến độ nhanh, học cùng lúc hai chương trình, chuyển trường theo quy định của Quy chế về đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy chế đào tạo của Nhà trường; được nghỉ hè, nghỉ tết, nghỉ lễ theo quy định.

II. Chính sách hỗ trợ sinh viên:

1. Được hưởng các chế độ, chính sách ưu tiên theo quy định của Nhà nước; được xét học bổng do các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tài trợ; được miễn giảm phí khi sử dụng các dịch vụ công cộng về giao thông, giải trí, tham quan viện bảo tàng, di tích lịch sử, công trình văn hóa theo quy định của Nhà nước.

2. Được trực tiếp hoặc thông qua đại diện hợp pháp của mình kiến nghị với Nhà trường các giải pháp góp phần xây dựng Nhà trường; được đề đạt nguyện vọng và khiếu nại lên Hiệu trưởng giải quyết các vấn đề có liên quan đến quyền, lợi ích chính đáng của sinh viên.

3. Được xét tiếp nhận vào ký túc xá theo quy định của Nhà trường và quy định tại Quy chế công tác HSSV nội trú của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

4. Sinh viên đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp được Nhà trường cấp bằng tốt nghiệp, bảng điểm học tập, bảng điểm rèn luyện, hồ sơ sinh viên, các giấy tờ có liên quan khác và giải quyết các thủ tục hành chính.

5. Được hưởng chính sách ưu tiên của Nhà nước trong tuyển dụng vào các cơ quan Nhà nước nếu tốt nghiệp loại giỏi, rèn luyện tốt và được hưởng các chính sách ưu tiên khác theo quy định về tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức.

4. Thời gian đào tạo và mức học phí

- Thời gian đào tạo: 4,5 năm

 - Mức học phí: Theo quy định của Bộ giáo dục và đào tạo và của Trường Đại học Mỏ - Địa chất (358.000 đồng/tín chỉ – 422.000 đồng/tín chỉ).

5. Cơ hội học bổng và mức lương sau khi ra trường

- Cơ hội học bổng:

Mức lương sau khi ra trường: 8 ÷ 12 triệu đồng/tháng