Tuyển sinh

Ngành Kỹ thuật hóa học - Chương trình tiên tiến

29/01/2019

Tên ngành: KỸ THUẬT HOÁ HỌC (Chương trình Tiên tiến)

- Mã xét tuyển đại học chính quy: 7520301

- Tổ hợp môn xét tuyển: Toán - Lý - Hoá; Toán - Lý - Anh; Toán - Hoá - Sinh, Toán - Hoá - Anh. 

- Kiến thức, Kỹ năng đạt được sau tốt nghiệp:

* Kiến thức

+ Nắm vững và có khả năng áp dụng được các kiến thức cơ bản và chuyên ngành để nhận biết, phân tích, và giải quyết hiệu quả những vấn đề kỹ thuật trong lĩnh vực Kỹ thuật hóa học, đặc biệt trong lọc, hóa dầu và chế biến khí.

+ Nắm vững và có khả năng thiết kế, đánh giá, lựa chọn hệ thống công nghệ và hệ thống máy, thiết bị trong các nhà máy thuộc lĩnh vực Kỹ thuật hóa học, lọc - hóa dầu, môi trường và công nghệ hóa học đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật trong những điều kiện thực tiễn về kinh tế - xã hội, môi trường và an toàn lao động, có khả năng chế tạo và phát triển bền vững.

+ Có kiến thức cơ bản về kỹ thuật hóa học và môi trường, có khả năng cập nhật, lựa chọn và hiểu được, làm chủ được (dây truyền) công nghệ hiện đại, công nghệ sản xuất sạch trong lĩnh vực kỹ thuật hóa học, lọc - hóa dầu và chế biến khí.

+ Am hiểu và phân tích thành thạo các chỉ tiêu kỹ thuật của sản phẩm hóa học, sản phẩm dầu mỏ, sản phẩm hóa dầu, cũng như khả năng phân tích và đánh giá dữ liệu.

+ Có khả năng phát hiện và xử lý sự cố trong quá trình vận hành các nhà máy, hệ thống thiết bị trong lĩnh vực kỹ thuật hóa học, lọc - hóa dầu, và chế biến khí.

+ Có khả năng đề xuất và thực hiện các nhiệm vụ, các dự án khoa học và công nghệ trong lĩnh vực kỹ thuật hóa học, lọc - hóa dầu và chế biến khí.

+ Có kiến thức tổng quan về ngành kỹ thuật hóa học, lọc - hóa dầu và chế biến khí ở Việt Nam và trên thế giới; hiểu rõ tác động của các giải pháp kỹ thuật trong bối cảnh kinh tế, môi trường và xã hội toàn cầu đảm bảo phát triển bền vững.

+ Đạt chuẩn đầu ra ngoại ngữ (Tiếng Anh) và tin học theo quy định hiện hành.

* Kỹ năng

Kỹ năng cứng

+ Có khả năng sử dụng thành thạo các thiết bị phân tích các chỉ tiêu kỹ thuật của sản phẩm hóa học, sản phẩm dầu mỏ, hóa dầu và chế biến khí.

+ Có khả năng đọc hiểu hồ sơ thiết kế, các dự án trong lĩnh vực kỹ thuật hóa học, lọc - hóa dầu và chế biến khí.

+ Có khả năng tiếp cận và tiến tới vận hành thành thạo các hệ thống công nghệ trong nhà máy hóa học, nhà máy lọc - hóa dầu và chế biến khí.

+ Có khả năng tự học, tự nghiên cứu, cập nhật, tích lũy kiến thức qua các phương tiện, có khả năng ứng dụng các kiến thức cập nhật cho công việc đảm nhiệm.

+ Có khả năng tư duy logic, có phương pháp luận nghiên cứu khoa học.

+ Có khả năng đọc hiểu các tài liệu tiếng Anh chuyên ngành.

+ Sử dụng thành thạo phần mềm chuyên ngành cũng như các phần mềm tiên tiến và các công cụ hỗ trợ khác.

Kỹ năng mềm (Kỹ năng giao tiếp; Kỹ năng làm việc theo nhóm; Khả năng sử dụng tin học, ngoại ngữ, …; Các kỹ năng mềm khác (nếu có))

+ Chuẩn đầu ra ngoại ngữ và tin học: Phù hợp  theo quy định;

+ Nắm được các kiến thức tin học cơ bản và các phần mềm chuyên ngành để giải quyết các bài toán thuộc lĩnh vực kỹ thuật hóa học, lọc - hóa dầu và chế biến dầu khí;

+ Có khả năng thuyết trình, trình bày và trao đổi các vấn đề trong lĩnh vực kỹ thuật hóa học, lọc - hóa dầu và chế biến khí.

+ Có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm đa ngành, đa lĩnh vực, có khả năng lập kế hoạch và đảm đương mọi vị trí làm việc trong nhóm.

* Yêu cầu về tiếng Anh: TOEIC 660 trở lên

- Thời gian đào tạo và khả năng học lên bậc học cao hơn

+ Đào tạo kỹ sư:  4,5 năm

+ Đào tạo thạc sĩ:1,5 năm

+ Đào tạo tiến sĩ:  3 năm

- Cơ hội học bổng và hỗ trợ học tập: 

Trung bình 80 suất học bổng với tổng trị giá 200 triệu VNĐ mỗi năm

- Cơ hội việc làm sau tốt nghiệp: 

Trên 90 % sinh viên có việc làm sau tốt nghiệp

- Vị trí việc làm phổ biến: 

Công việc sau khi tốt nghiệp:

+ Nghiên cứu trong các lĩnh vực kỹ thuật hóa học, công nghệ hóa học đặc biệt các quá trình công nghệ chế biến dầu khí, công nghệ hóa dầu, công nghệ chế biến polyme, sản xuất nhiên liệu sinh học; xử lý môi trường; tối ưu hóa và mô phỏng các quá trình công nghệ hóa học; sản xuất chất xúc tác cho các quá trình hóa học; liên ngành trong lĩnh vực khai khoáng; sản xuất sơn, nhựa đường, sản xuất nhiên liệu sinh học …

+ Thiết kế, chế tạo và vận hành các hệ thống công nghệ trong các nhà máy hóa chất, các khu chế xuất, khu công nghiệp, trong lĩnh vực chế biến dầu khí, dược phẩm, thực phẩm, mỹ phẩm, sản xuất sơn, sản xuất bao bì, nhựa…

+ Kỹ sư vận hành

+ Tư vấn chuyển giao công nghệ và thực hiện các dự án liên quan

+ Làm công tác quản lý, điều hành ….

Nơi làm việc:

+ Các cơ quan, đơn vị trong và ngoài nước hoạt động trong lĩnh vực hóa học, kỹ thuật hóa học, hóa chất, khai thác - chế biến dầu khí và khoáng sản khác, dược phẩm, thực phẩm, mỹ phẩm, môi trường, sản xuất sơn, bao bì, nhựa…

+ Các đơn vị nghiên cứu và đào tạo.

+ Các tập đoàn, công ty trong nước cũng như liên doanh, liên kết với nước ngoài trong các lĩnh vực ngành nghề liên quan...

+ Các khu công nghiệp, khu chế xuất trong các lĩnh vực sản xuất linh kiện, thiết bị, chế tạo máy móc.