Ngành Kỹ thuật Trắc địa - Bản đồ

28/07/2022

Tên ngành: KỸ THUẬT TRẮC ĐỊA - BẢN ĐỒ

Mã xét tuyển đại học chính quy: 7520503

Tổ hợp môn xét tuyển: A00, C04, D01, D10

1. Ngành Kỹ thuật Trắc địa – Bản đồ học gì?

1.1. Giới thiệu về ngành đào tạo

- Ngành Trắc địa – Bản đồ đào tạo kỹ sư Trắc địa – bản đồ chất lượng cao, có kiến thức chuyên môn vững chắc, kỹ năng nghề nghiệp thành thạo, thái độ và tác phong làm việc chuyên nghiệp để đảm nhận những vị trí nghề nghiệp khác nhau trong lĩnh vực Đo đạc bản đồ, viễn thám và thông tin địa lý.

2. Vai trò của ngành Trắc địa – Bản đồ đối với sự phát triển của đất nước

Cùng với sự phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, sự thích ứng trong bối cảnh chuyển đổi số của xã hội, việc xây dựng và quản lý hạ tầng dữ liệu không gian quốc gia, xây dựng Chính phủ điện tử cần đảm bảo tích hợp, chia sẻ dữ liệu không gian địa lý giữa các cơ quan, ban ngành, giữa trung ương với địa phương...đã đặt ra cho ngành Đo đạc và bản đồ nhiều nhiệm vụ quan trọng. Trong đó, việc xây dựng và hoàn thiện cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia là nền tảng trong xây dựng các thành phố 3D, thành phố thông minh hiện nay.

3. Tại Trường Đại học Mỏ - Địa chất, sinh viên theo học ngành Trắc địa – Bản đồ sẽ được đào tạo các kiến thức chuyên ngành gì để áp dụng vào thực tế công việc

Ngành Trắc địa - Bản đồ đào tạo cho sinh viên những kiến thức từ cơ bản đến chuyên sâu trong lĩnh vực Đo đạc – Bản đồ, viễn thám và hệ thông tin địa lý như: Các công nghệ thu nhận và xử lý dữ liệu không gian (Công nghệ định vị vệ tinh – GNSS; Công nghệ toàn đạc điện tử; Công nghệ Viễn thám; Công nghệ GIS,...); các hệ thống phân tích không gian; công nghệ xây dựng bản đồ 3D thành phố; Công nghệ xử lý dữ liệu lớn – Big Data,...

2. Cơ hội việc làm Ngành Kỹ thuật Trắc địa – Bản đồ 

2.1. Vị trí việc làm:

- Có khả năng làm việc trong các cơ quan nhà nước từ Trung ương tới địa phương trong lĩnh vực vực Đo đạc bản đồ, viễn thám và thông tin địa lý, Khai thác, quản lý tài nguyên và môi trường cũng như các lĩnh vực liên quan đến khoa học trái đất khác;

- Có khả năng giảng dạy và nghiên cứu khoa học về lĩnh vực Đo đạc bản đồ, viễn thám và thông tin địa lý tại các viện nghiên cứu, các trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp;

- Có năng lực làm việc trong các tổ chức quốc tế, các công ty tư vấn về Đo đạc bản đồ, viễn thám và thông tin địa lý;

- Có khả năng đánh giá tổng kết, phân tích môi trường, phân tích dữ liệu và dự báo, xây dựng chiến lược, lập kế hoạch, xây dựng chương trình phát triển và dự án đầu tư, soạn thảo và tổ chức thực hiện chính sách, đề xuất giải pháp thực hiện nhiệm vụ…

2.2. Nơi làm việc:

- Các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp và các tổ chức trong và ngoài nước có sử dụng nhân lực Trắc địa – Bản đồ, viễn thám và hệ thống tin địa lý.

- Các tập đoàn, tổng công ty, công ty hoạt động trong lĩnh vực Trắc địa – Bản đồ, viễn thám và hệ thống tin địa lý.

- Các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, trung học phổ thông.

- Các viện và trung tâm nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực Trắc địa – Bản đồ, viễn thám và hệ thống tin địa lý.

3. Điều kiện học tập và chính sách hỗ trợ sinh viên

- Được học tập trong môi trường khoa học, hiện đại với đội ngũ cán bộ giảng dạy là các giáo sư, phó giáo sư và tiến sĩ đầu ngành;

- Được thực hành trên hệ thống các thiết bị từ cơ bản đến chuyên sâu, hiện đại giúp người học có thể nắm bắt được công nghệ kỹ thuật và đáp ứng được ngay các công việc ngay sau khi ra trường;

- 100% sinh viên có việc làm sau khi tốt nghiệp;

- Có cơ hội học tập chuyển tiếp sau đại học ở trong và ngoài nước;

- Cơ hội nhận được học bổng của Nhà trường, học bổng của Khoa và các cơ quan, doanh nghiệp.

4. Thời gian đào tạo và mức học phí

Thời gian đào tạo: 4.5 năm, 157TC, Tổng học phí 53.066.000 (338.000/TC)

5. Cơ hội học bổng và mức lương sau khi ra trường

Hàng năm có nhiều suất học bổng từ nhà trường và các tổ chức cá nhân dành cho sinh viên. 

Đảm bảo 100% kỹ sư Trắc địa – Bản đồ có việc làm đúng ngành khi tốt nghiệp với mức lương hấp dẫn

6. Thông tin liên hệ 

Khoa Trắc địa-Bản đồ và Quản lý đất đai, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Địa chỉ: 18 phố Viên, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

Tel: (024) 38387568

Email: tracdiabando-quanlydatdai@humg.edu.vn

Website: http://gla.humg.edu.vn

Facebook: https://www.facebook.com/Tracdiabandovaquanlydatdai