Thủ tục nhập học trực tiếp đại học chính quy năm 2022 - Đợt 2

07/10/2022

Trường Đại học Mỏ - Địa chất hướng dẫn thí sinh thủ tục nhập học trực tiếp đại học chính quy năm 2022 – đợt 2 như sau:

Thời gian từ 08/10/2022 đến 10/10/2022

Bước 0: đến Bộ phận Một Cửa, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Bước 1: Nộp kinh phí nhập học tại Bàn 1 (tiền mặt hoặc chuyển khoản)

Bước 2: Nộp những giấy tờ sau tại Bàn 2

TT

Hồ sơ

Hình thức

Số lượng

1

Bằng / Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT

Bản công chứng

1

2

Học bạ THPT

Bản công chứng

1

3

Giấy khai sinh

Bản sao

1

4

Ảnh 4x6

Bản chính

4

5

Giấy chứng nhận là đối tượng ưu tiên (nếu có)

Bản sao

1

6

Chứng minh nhân dân / Căn cước công dân

Bản công chứng

2

 

Bước 3: Nộp Sổ đoàn viên tại Bàn 3

Bước 4: Nộp những giấy tờ sau tại Bàn 4

 

TT

Hồ sơ

Hình thức

Số lượng

6

Chứng minh nhân dân / Căn cước công dân

Bản công chứng

2

7

Giấy xác nhận đăng ký vắng mặt do Ban chỉ huy quân sự cấp xã (phường) nơi cư trú cấp (đối với nam), đối với bộ đội phục viên, xuất ngũ phải có lý lịch quân nhân và xác nhận của đơn vị chủ quản;

Bản chính

1

8

Thẻ bảo hiểm y tế (nếu có)

Bản Photo

1

9

Sơ yếu lý lịch (Theo mẫu) có xác nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú

Bản chính

1

10

Bản kê khai mở tài khoản ngân hàng

Bản chính

1

 

Bước 5 (tùy chọn): Tư vấn ngoại ngữ, tin học … tại Bàn 5

Phòng QHCC & DN