Thông báo điểm trúng tuyển đại học đợt 2 năm 2020 - Xét tuyển theo kết quả thi THPT

16/10/2020

Trường Đại học Mỏ - Địa chất thông báo điểm trúng tuyển đại học năm 2020 xét tuyển theo kết quả thi THPT - Đợt 2 năm 2020

Điểm trúng tuyển (của các môn thi phù hợp với tổ hợp môn xét tuyển của Nhà trường) của các thí sinh thuộc KV3 (diện không ưu tiên) như sau:

TT

Mã ngành

Tên ngành

Điểm trúng tuyển

Tiêu chí phụ

1

7340101

Quản trị kinh doanh

16.50

Toán

2

7340201

Tài chính - ngân hàng

16.00

Toán

3

7340301

Kế toán

16.00

Toán

4

7440201

Địa chất học

15.00

Toán

5

7480201

Công nghệ thông tin

22.20

Toán

6

7480206

Địa tin học

15.00

Toán

7

7510401

Công nghệ kỹ thuật hoá học

17.00

Toán

8

7520103

Kỹ thuật cơ khí

15.00

Toán

9

7520201

Kỹ thuật điện

16.00

Toán

10

7520216

Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá

23.00

Toán

11

7520301

Kỹ thuật hoá học (Chương trình tiên tiến)

18.00

Toán

12

7520320

Kỹ thuật môi trường

15.00

Toán

13

7520501

Kỹ thuật địa chất

15.00

Toán

14

7520502

Kỹ thuật địa vật lý

18.00

Toán

15

7520503

Kỹ thuật trắc địa - bản đồ

15.00

Toán

16

7520601

Kỹ thuật mỏ

15.00

Toán

17

7520604

Kỹ thuật dầu khí

16.00

Toán

18

7520607

Kỹ thuật tuyển khoáng

15.00

Toán

19

7580201

Kỹ thuật xây dựng

15.00

Toán

20

7580211

Địa kỹ thuật xây dựng

17.00

Toán

21

7850103

Quản lý đất đai

15.00

Toán

 
Cách tính điểm xét tuyển
Điểm xét tuyển = [Môn 1 + Môn 2 + Môn 3] + Điểm ưu tiên (KV/ ĐT)
Thí sinh tra cứu danh sách trúng tuyển tại: