Thông báo ngưỡng điểm xét tuyển đợt 1 hệ đại học năm 2020

14/09/2020

Hội đồng tuyển sinh Trường đại học Mỏ - Địa Chất thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh đợt 1 trình độ đại học chính quy năm 2020 đối với thí sinh ở khu vực 3 như sau:

STT

Mã ngành

Ngành học

Chỉ tiêu

xét KQ

thi THPT

Tổ hợp môn xét tuyển

Điểm nhận hồ sơ

1

7340101

Quản trị kinh doanh

270

Toán  Lý  Hóa

16.50

Toán  Lý  Anh

Toán  Văn  Anh

Toán  Hóa  Anh

2

7340201

Tài chính - ngân hàng

40

Toán  Lý  Hóa

16.00

Toán  Lý  Anh

Toán  Văn  Anh

Toán  Hóa  Anh

3

7340301

Kế toán

270

Toán  Lý  Hóa

16.00

Toán  Lý  Anh

Toán  Văn  Anh

Toán  Hóa  Anh

4

7440201

Địa chất học

10

Toán  Lý  Hóa

15.00

Toán  Lý  Anh

5

7480201

Công nghệ thông tin

250

Toán  Lý  Hóa

17.00

Toán  Lý  Anh

Toán  Văn  Anh

6

7480206

Địa tin học

30

Toán  Lý  Hóa

15.00

Toán  Lý  Anh

Văn  Toán  Lý

Toán  Hóa  Anh

7

7510401

Công nghệ kỹ thuật hoá học

50

Toán  Lý  Hóa

17.00

Toán  Lý  Anh

Toán  Hóa  Sinh

8

7520103

Kỹ thuật cơ khí

120

Toán  Lý  Hóa

15.00

Toán  Lý  Anh

9

7520201

Kỹ thuật điện

100

Toán  Lý  Hóa

16.00

Toán  Lý  Anh

10

7520216

Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá

80

Toán  Lý  Hóa

18.00

Toán  Lý  Anh

Toán  Hóa  Anh

11

7520301

Kỹ thuật hoá học

(Chương trình tiên tiến)

30

Toán  Lý  Hóa

18.00

Toán  Lý  Anh

Toán  Văn  Anh

Toán  Hóa  Anh

12

7520320

Kỹ thuật môi trường

40

Toán  Lý  Hóa

15.00

Toán  Lý  Anh

Toán  Hóa  Sinh

Toán  Hóa  Anh

13

7520501

Kỹ thuật địa chất

20

Toán  Lý  Hóa

15.00

Toán  Lý  Anh

14

7520502

Kỹ thuật địa vật lý

10

Toán  Lý  Hóa

18.00

Toán  Lý  Anh

Toán  Hóa  Anh

15

7520503

Kỹ thuật trắc địa - bản đồ

40

Toán  Lý  Hóa

15.00

Toán  Lý  Anh

Văn  Toán  Lý

Toán  Văn  Anh

16

7520601

Kỹ thuật mỏ

50

Toán  Lý  Hóa

15.00

Toán  Lý  Anh

Văn  Toán  Lý

Toán  Văn  Anh

17

7520604

Kỹ thuật dầu khí

100

Toán  Lý  Hóa

16.00

Toán  Lý  Anh

18

7520607

Kỹ thuật tuyển khoáng

20

Toán  Lý  Hóa

15.00

Toán  Lý  Anh

Toán  Văn  Anh

Toán  Hóa  Anh

19

7580201

Kỹ thuật xây dựng

100

Toán  Lý  Hóa

15.00

Toán  Lý  Anh

Văn  Toán  Lý

Toán  Hóa  Anh

20

7580211

Địa kỹ thuật xây dựng

10

Toán  Lý  Hóa

17.00

Toán  Lý  Anh

21

7850103

Quản lý đất đai

40

Toán  Lý  Hóa

15.00

Toán  Lý  Anh

Toán  Hóa  Sinh

Toán  Văn  Anh

Ghi chú: Công thức tính điểm xét 

- Điểm Xét = (Môn 1+ Môn 2 + Môn 3)+ Tổng điểm ƯT(KV, ĐT) + Điểm ưu tiên xét tuyển  (nếu có)

- Trong trường hợp số thí sinh đạt ngưỡng điểm trúng tuyển vượt quá chỉ tiêu nhóm ngành, các thí sinh có kết quả thi bằng điểm xét tuyển ở cuối danh sách sẽ được xét tuyển theo tiêu chí phụ là điểm của môn Toán

(HĐTS)