Thông báo điểm trúng tuyển đại học đợt 1 năm 2020 - Xét tuyển theo học bạ

17/07/2020

Trường Đại học Mỏ - Địa chất công bố điểm trúng tuyển Đại học hệ chính quy năm 2020 xét tuyển theo kết quả học tập trung học phổ thông đợt 1 như sau:

TT

Ngành đào tạo

Mã ngành

Điểm XT

1

Quản trị kinh doanh

7340101

23.50

2

Kế toán

7340301

22.29

3

Tài chính - ngân hàng

7340201

21.50

4

Công nghệ thông tin

7480201

25.40

5

Kỹ thuật dầu khí

7520604

18.00

6

Công nghệ kỹ thuật hoá học

7510401

19.60

7

Kỹ thuật địa vật lý

7520502

21.70

8

Kỹ thuật cơ khí

7520103

21.06

9

Kỹ thuật điện

7520201

20.56

10

Kỹ thuật môi trường

7520320

18.20

11

Kỹ thuật địa chất

7520501

19.00

12

Địa chất học

7440201

18.00

13

Địa kỹ thuật xây dựng

7580211

18.00

14

Kỹ thuật trắc địa - bản đồ

7520503

18.40

15

Quản lý đất đai

7850103

18.00

16

Kỹ thuật mỏ

7520601

18.00

17

Kỹ thuật tuyển khoáng

7520607

19.40

18

Kỹ thuật xây dựng

7580201

18.00

19

Kỹ thuật hoá học - chương trình tiên tiến học bằng tiếng Anh

7520301

19.80

20

Địa tin học

7480206

21.20

Tải về tại đây