Thông báo tuyển sinh vừa làm vừa học năm 2020

22/06/2020

1.1. Đối tượng tuyển sinh:

- Cán bộ, nhân viên, học sinh tính đến thời điểm dự tuyển, đã có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên, trung cấp chuyên nghiệp, trung học nghề, trung cấp nghề (sau đây gọi chung là trung học).

- Người tốt nghiệp trung cấp nhưng chưa có Bằng tốt nghiệp THPT phải học và được công nhận hoàn thành các môn văn hóa trong chương trình giáo dục THPT theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

1.2. Phạm vi tuyển sinh: Trên toàn quốc

1.3. Phương thức tuyển sinh (thi tuyển, xét tuyển hoặc kết hợp thi tuyển và xét tuyển)

- Thi tuyển: Tổ hợp 3 môn (Toán, Vật lý, Hóa học)

- Xét tuyển: Tổ hợp 3 môn (Toán, Vật lý, Hóa học)

1.4. Chỉ tiêu tuyển sinh: theo Ngành, theo từng phương thức tuyển sinh và trình độ đào tạo

STT

Mã ngành

Tên ngành

Chỉ tiêu (dự kiến)

1

7340101

Quản trị kinh doanh

40

2

7340201

Tài chính - ngân hàng

40

3

7340301

Kế toán

40

4

7520103

Kỹ thuật cơ khí

40

5

7520201

Kỹ thuật điện

40

6

7520216

Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá

20

7

7520501

Kỹ thuật địa chất

20

8

7520503

Kỹ thuật trắc địa - bản đồ

20

9

7520601

Kỹ thuật mỏ

40

10

7520604

Kỹ thuật dầu khí

40

11

7520607

Kỹ thuật tuyển khoáng

20

12

7580201

Kỹ thuật xây dựng

40

1.5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận hồ sơ ĐKXT

- Đối với xét tuyển: điểm trung bình các môn học lớp 10, 11 và 12 phải đạt từ 16,0 điểm trở lên.

1.6. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh ĐKXT vào các ngành của trường:

- Phiếu tuyển sinh có xác nhận của cơ quan công tác hoặc địa phương;

- Bằng tốt nghiệp Trung cấp (bản sao có công chứng);

- Bảng điểm tốt nghiệp Trung cấp (bản sao có công chứng);

- Học bạ và bằng tốt nghiệp THPT (bản sao có công chứng);

- Giấy khai sinh (bản sao có công chứng);

- Giấy chứng nhận được hưởng chế độ ưu tiên (nếu có);

- Bốn ảnh 3x4, 3 phong bì có dán tem và ghi đầy đủ, chính xác địa chỉ người nhận.

1.7. Tổ chức tuyển sinh: Thời gian; hình thức nhận hồ sơ ĐKXT/thi tuyển; các điều kiện xét tuyển/thi tuyển, tổ hợp môn thi/bài thi đối với từng ngành đào tạo...

- Thời gian:

  • Đợt tháng 10, 11 (Thi và xét tuyển đối với thí sinh nộp hồ sơ từ 15/07/2020 đến 30/11/2020).
  • Ngoài đợt thi và xét tuyển trên tuỳ theo tình hình hồ sơ thực tế Nhà trường có thể tổ chức các đợt thi và xét tuyển khác trong năm.

- Hình thức nhận hồ sơ:  Nhận hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu điện

- Điều kiện xét tuyển chung: Xét tuyển từ điểm cao xuống điểm thấp và đảm bảo tiêu chí chất do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định; đảm bảo đủ chỉ tiêu đã duyệt.

1.8. Chính sách ưu tiên:

1.9. Lệ phí xét tuyển/thi tuyển...

- Theo quy định của Bộ giáo dục và Đào tạo

1.10. Học phí dự kiến với sinh viên; lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm (nếu có)

- Nhà trường thực hiện lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm theo Nghị định 86/2015/NĐ-CP về cơ chế thu, quản lý học phí với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021.

- Đơn giá học phí (dự kiến):

  • Khối kinh tế:      520 000 đồng/ 1 tín chỉ
  • Khối kỹ thuật:    572 000 đồng/ 1 tín chỉ

1.11. Thời gian dự kiến tuyển sinh các đợt trong năm

- Đợt tháng 10, 11 (Từ 15/07 đến 30/11/2020).

- Ngoài đợt thi và xét tuyển trên tuỳ theo tình hình hồ sơ thực tế Nhà trường có thể tổ chức các đợt thi và xét tuyển khác trong năm.