Thông báo xét tuyển đợt 1 hệ đại học, cao đẳng chính quy năm học 2016

29/07/2016

Trường Đại học Mỏ - Địa chất thông báo xét tuyển đợt 1 hệ đại học, cao đẳng chính quy năm học 2016 như sau:

1. Vùng tuyển sinh, phương thức tuyển sinh

1.1 Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước

1.2 Phương thức tuyển sinh

-    Thí sinh đã tốt nghiệp THPT;

-    Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia năm 2016 của thí sinh dự thi tại các cụm thi do các trường đại học chủ trì;

-    Điều kiện nộp hồ sơ xét tuyển: Tối thiểu đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định:

+  Hệ đại học: 15,0 điểm cho tất cả các tổ hợp xét tuyển gồm 3 môn thi;

+  Hệ cao đẳng: 12,0 điểm cho tất cả các tổ hợp xét tuyển gồm 3 môn thi.

2. Tổ hợp môn thi xét tuyển

2.1 Trình độ đào tạo đại học

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ-ĐỊA CHẤT

MDA

 

Số 18 phố Viên, Phường Đức Thắng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

ĐT: (04)38386214, (04)38389633

Website: www.humg.edu.vn

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Nhóm ngành

Mã ngành

Tên ngành

Năm 2016

 

Tổ hợp môn xét tuyển

Chỉ tiêu

 
 

DH101

D520604

Kỹ thuật dầu khí, gồm các chuyên ngành:
-   Khoan - Khai thác dầu khí;
-   Khoan thăm dò - khảo sát;
-   Thiết bị dầu khí;
-   Địa chất dầu khí.

Toán, Lý, Hóa

Toán, Lý, Anh

290

 

D520502

Kỹ thuật địa vật lý, chuyên ngành:
-   Địa vật lý.

 

DH102

D510401

Công nghệ kỹ thuật hoá học, chuyên ngành:
-   Lọc - Hóa dầu.

Toán, Lý, Hóa
Toán, Lý, Anh

100

 

DH103

D520501

Kỹ thuật địa chất, gồm các chuyên ngành:
-   Địa chất;
-   Địa chất công trình - Địa kỹ thuật;
-   Địa chất thủy văn - Địa chất công trình;
-   Nguyên liệu khoáng.

Toán, Lý, Hóa
Toán, Lý, Anh

350

 

DH104

D520503

Kỹ thuật trắc địa – bản đồ, gồm các chuyên ngành:
-   Trắc địa;
-   Trắc địa Mỏ - Công trình;
-   Bản đồ;
-   Địa chính;
-   Trắc địa ảnh, viễn thám và hệ thông tin địa lý.

Toán, Lý, Hóa
Toán, Lý, Anh

300

 

DH105

D520601

Kỹ thuật mỏ, chuyên ngành:
-    Khai thác mỏ lộ thiên.
-    Khai thác mỏ hầm lò

Toán, Lý, Hóa
Toán, Lý, Anh

220

 

D520607

Kỹ thuật tuyển khoáng, gồm các chuyên ngành:
-   Tuyển khoáng;
-   Tuyển - Luyện quặng kim loại.

160

 

DH106

D480201

Công nghệ thông tin, gồm các chuyên ngành:
-   Tin học Trắc địa;
-   Tin học Địa chất;
-   Tin học Mỏ;
-   Tin học Kinh tế;
-   Công nghệ phần mềm;
-   Khoa học máy tính ứng dụng;
-   Mạng máy tính.

Toán, Lý, Hóa
Toán, Lý, Anh

480

 

DH107

D520216

 
Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá, chuyên ngành:

-   Tự động hóa.

Toán, Lý, Hóa
Toán, Lý, Anh

420

 

D520201

Kỹ thuật điện, điện tử, gồm các chuyên ngành:
-   Điện khí hóa xí nghiệp;
-   Hệ thống điện;
-   Điện - Điện tử.

 

DH108

D520103

Kỹ thuật cơ khí, gồm các chuyên ngành:
-   Máy và thiết bị mỏ;
-   Máy tự động thuỷ khí;
-   Công nghệ chế tạo máy

Toán, Lý, Hóa
Toán, Lý, Anh

190

 

DH109

D580201

 Kỹ thuật công trình xây dựng, gồm các chuyên ngành:
-   Xây dựng công trình ngầm và mỏ;
-   Xây dựng công trình ngầm;
-   Xây dựng dân dụng Công nghiệp;
-   Xây dựng hạ tầng cơ sở.

Toán, Lý, Hóa
Toán, Lý, Anh

350

 

DH110

D520320

Kỹ thuật môi trường, gồm các chuyên ngành:
-   Địa sinh thái và công nghệ môi trường;
-   Kỹ thuật môi trường.

Toán, Lý, Hóa
Toán, Lý, Anh
Toán, Hóa, Sinh

250

 

DH111

D340101

Quản trị kinh doanh, gồm các chuyên ngành:
-   Quản trị kinh doanh;
-   Quản trị kinh doanh mỏ;
-   Quản trị kinh doanh dầu khí.

Toán, Lý, Hóa
 Toán, Lý, Anh
 Toán, Văn, Anh

210

 

DH112

D340301

Kế toán, gồm các chuyên ngành:
-   Kế toán doanh nghiệp;
-   Kế toán tài chính công.

Toán, Lý, Hóa
 Toán, Lý, Anh
 Toán, Văn, Anh

260

 

DH113

D850103

Quản lý đất đai, chuyên ngành:
-   Quản lý đất đai.

Toán, Lý, Hóa
 Toán, Lý, Anh
 Toán, Văn, Anh
 Toán, Hóa, Sinh

100

 

TT102

D510401

Công nghệ kỹ thuật hoá học chương tiên tiến

Toán, Lý, Hóa
 Toán, Lý, Anh

60

 

Các ngành đào tạo đại học tại tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu

 

DH301

D520604

Kỹ thuật dầu khí, gồm các chuyên ngành:
-   Khoan - Khai thác dầu khí;
-   Khoan thăm dò - khảo sát;
-   Thiết bị dầu khí;
-   Địa chất dầu khí.

Toán, Lý, Hóa
 Toán, Lý, Anh

270

 

D510401

Công nghệ kỹ thuật hoá học, chuyên ngành:
-   Lọc - Hóa dầu.

 

D520216

Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá, chuyên ngành:
-   Tự động hóa.

 

D520201

Kỹ thuật điện, điện tử, gồm các chuyên ngành:
-   Điện khí hóa xí nghiệp;
-   Điện - Điện tử.

 

D520503

Kỹ thuật trắc địa – bản đồ, gồm các chuyên ngành:
-   Trắc địa;
-   Địa chính.

 

D520601

Kỹ thuật mỏ, chuyên ngành:
-    Khai thác mỏ lộ thiên.
-    Khai thác mỏ hầm lò

 

Các ngành đào tạo đại học tại tỉnh Quảng Ninh

 

DH201

D520601

Kỹ thuật mỏ, chuyên ngành:
-    Khai thác mỏ lộ thiên.
-    Khai thác mỏ hầm lò

Toán, Lý, Hóa
 Toán, Lý, Anh

120

 

D340101

Quản trị kinh doanh, gồm các chuyên ngành:
-   Quản trị kinh doanh;
-   Quản trị kinh doanh mỏ.

Toán, Lý, Hóa
 
Toán, Lý, Anh
 
Toán, Văn, Anh

 

D340301

Kế toán, gồm các chuyên ngành:
-   Kế toán doanh nghiệp;
-   Kế toán tài chính công.

 

2.2 Trình độ đào tạo cao đẳng

Các ngành đào tạo Cao đẳng

CD103

C510901

Công nghệ kỹ thuật địa chất

Toán, Lý, Hóa
Toán, Lý, Anh

40

CD104

C510902

Công nghệ kỹ thuật trắc địa

40

CD105

C511001

Công nghệ kỹ thuật mỏ

40

CD106

C480201

Công nghệ thông tin

40

CD107

C510303

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

40

CD108

C510201

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

40

CD109

C510102

Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng

40

CD110

C510406

Công nghệ kỹ thuật môi trường

Toán, Lý, Hóa
Toán, Hóa, Sinh
Toán, Lý, Anh

40

CD112

C340301

Kế toán

Toán, Lý, Hóa
Toán, Lý, Anh
Toán, Văn, Anh

40

CD113

C510301

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

Toán, Lý, Hóa
Toán, Lý, Anh

40

 3. Hồ sơ đăng ký xét tuyển

Hồ sơ đăng ký xét tuyển gồm có:

-    Bản sao (photocopy) giấy chứng nhận kết quả thi THPT Quốc gia năm 2016 dùng để xét tuyển do trường đại học chủ trì cụm thi cấp;

-    Phiếu đăng ký xét tuyển có ghi đầy đủ thông tin đăng ký của thí sinh theo mẫu của nhóm GX;

-    Bản sao có công chứng giấy chứng nhận là đối tượng ưu tiên (nếu có);

-    01 phong bì (dán sẵn tem) ghi rõ địa chỉ và số điện thoại của thí sinh (Đối với những thí sinh gửi qua đường bưu điện);

-  Bản sao chứng chỉ ngoại ngữ (nếu có) đối với thí sinh đăng ký xét tuyển vào chương trình tiên tiến mã nhóm ngành TT102 (Xem thông tin tại địa chỉ http://adprog.humg.edu.vn).

4. Thời gian, thủ tục đăng ký và lệ phí xét tuyển

4.1 Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển

Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển từ ngày 01/08/2016 đến hết ngày 12/08/2016

(Sáng từ 8h00 đến 12h00, buổi chiều từ 13h đến 17h00, kể cả Thứ bảy và Chủ nhật).

4.2 Thủ tục đăng ký xét tuyển

Bước 1: Tìm hiểu kỹ thông tin về phương thức xét tuyển vào nhóm GX trên trang thông tinhttp://ts.humg.edu.vn hoặc http://tsgx.vn;

Bước 2: Tra cứu thông tin về ngành/nhóm ngành, chỉ tiêu dự kiến và tổ hợp môn xét tuyển vào trường Đại học Mỏ - Địa chất trong nhóm GX, chọn lựa các nguyện vọng đăng ký sau khi đã cân nhắc kỹ.

Bước 3: Thực hiện đăng ký xét tuyển vào trường theo 1 trong 3 cách sau:

- Cách 1: ĐKXT trên hệ thống đăng ký trực tuyến:

http://thisinh.thithptquocgia.edu.vn, đóng phí đăng ký xét tuyển trực tuyến trên trang thông tin: http://tsgx.vn

- Cách 2: Tải mẫu Phiếu ĐKXT (Lấy mẫu phiếu tại đây) vào Nhóm trường GX trên trang thông tin tuyển sinh: http://ts.humg.edu.vn hoặc trang http://tsgx.vn, điền đầy đủ thông tin, gửi phiếu, 01 phong bì dán sẵn tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc, kèm phí ĐKXT đến địa chỉ của trường qua đường bưu điện theo hình thức chuyển phát nhanh, chuyển phát ưu tiên. (Những thí sinh gửi qua đường bưu điện, thời gian nộp hồ sơ được tính là ngày gửi theo dấu bưu điện).

    - Cách 3: Nộp trực tiếp phiếu ĐKXT (Lấy mẫu phiếu tại đây) đã điền đầy đủ thông tin và phí ĐKXT tại Bộ phận một cửa, Phòng Đào tạo Đại học, Phòng 1.03, Tầng 1, Nhà C12 tầng, Điện thoại liên hệ: (04)37525773, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Số 18 phố Viên, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

 (Để đảm bảo chính xác thông tin khi ghi phiếu ĐKXT, khuyến khích thí sinh gửi hoặc nộp kèm bản sao (photocopy) Giấy chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia 2016)

4.3 Lệ phí xét tuyển

- Thí sinh ĐKXT vào 1 trường trong nhóm GX: 30 nghìn đồng

- Thí sinh ĐKXT vào 2 trường trở lên trong nhóm GX: 60 nghìn đồng

- Miễn lệ phí xét tuyển cho TS của 4 tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế