Lịch thi tuyển sinh văn bằng 2 đợt 2 năm 2017

22/11/2017

Lịch thi tuyển sinh văn bằng 2 đợt 2 năm 2017

Thông báo về việc tuyển sinh đại học văn bằng hai chính quy năm 2017

28/09/2017

Trường Đại học Mỏ - Địa chất thông báo tuyển sinh đại học văn bằng hai chính quy cấp bằng kỹ sư và cử nhân, học tại trường năm 2017 như sau:

Thông báo điểm trúng tuyển thi liên thông trung cấp, cao đẳng nghề và cao đẳng lên đại học và văn bằng 2 đại học hệ chính quy

08/09/2017

1. Thông báo điểm trúng tuyển thi liên thông trung cấp, cao đẳng nghề và cao đẳng lên đại học và văn bằng 2 đại học hệ chính quy 2. Thủ tục nhập học

Thông báo lịch thi tuyển sinh văn bằng 2 đợt 1 năm 2017

17/08/2017

Lịch thi tuyển sinh văn bằng 2 đợt 1 năm 2017

Thông báo tuyển sinh đại học hình thức Vùa làm Vừa học năm 2017

25/07/2017

Thông báo tuyển sinh đại học hình thức vừa làm vừa học năm 2017

Thông báo tuyển sinh đại học văn bằng hai chính quy năm 2017

06/06/2017

Trường Đại học Mỏ - Địa chất tuyển sinh Đại học hệ chính quy văn bằng hai năm 2017

Thông báo tuyển sinh văn bằng 2 Đại học hệ chính quy năm 2017

28/02/2017

Trường Đại học Mỏ - Địa chất tuyển sinh Đại học hệ chính quy văn bằng hai năm 2017