Thông báo điểm trúng tuyển thi đại học văn bằng 2 hệ Chính quy, hệ Vừa làm vừa học và Liên thông Cao đẳng lên Đại học đợt 1 năm 2019

23/09/2019

Thông báo điểm trúng tuyển kỳ thi đại học văn bằng 2 hệ Chính quy, hệ Vừa làm vừa học và Liên thông Cao đẳng lên Đại học

Thông báo lịch phổ biến đề cương ôn thi tuyển sinh Liên thông cao đẳng lên đại học và Bẳng 2 đại học hệ chính quy, hệ VLVH

03/09/2019

Thông báo lịch phổ biến đề cương ôn thi tuyển sinh Liên thông cao đẳng lên đại học và Bẳng 2 đại học hệ chính quy, hệ VLVH

Thông báo tuyển sinh đại học hình thức vừa làm vừa học năm 2019

11/01/2019

Theo nhu cầu đào tạo cán bộ Khoa học - Kỹ thuật được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép, Trường Đại học Mỏ - Địa chất tuyển sinh Đại học hình thức vừa làm vừa học khóa 64 năm 2018

LỊCH THI TUYỂN SINH VỪA LÀM VỪA HỌC ĐỢT 1 NĂM 2018

11/09/2018

LỊCH THI TUYỂN SINH VỪA LÀM VỪA HỌC ĐỢT 1 NĂM 2018

Thông báo tuyển sinh đai học hình thức vừa làm vừa học đợt 1 năm 2018

09/01/2018

Theo nhu cầu đào tạo cán bộ Khoa học - Kỹ thuật được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép, Trường Đại học Mỏ - Địa chất tuyển sinh Đại học hình thức vừa làm vừa học khóa 63 đợt 1 năm 2018.

Lịch thi tuyển sinh vừa làm vừa học đợt 2 năm 2017

22/11/2017

Lịch thi tuyển sinh vừa làm vừa học đợt 2 năm 2017

Thông báo tuyển sinh đại học hình thức vừa làm vừa học đợt 2 năm 2017

28/09/2017

Theo nhu cầu đào tạo cán bộ Khoa học - Kỹ thuật được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép, Trường Đại học Mỏ - Địa chất tuyển sinh Đại học hình thức vừa làm vừa học khóa 62 đợt 2 năm 2017.

Thông báo tuyển sinh đại học hình thức Vùa làm Vừa học năm 2017

25/07/2017

Thông báo tuyển sinh đại học hình thức vừa làm vừa học năm 2017

Thông báo tuyển sinh đại học hình thức vừa học vừa làm năm 2017

01/03/2017

Theo nhu cầu đào tạo cán bộ khoa học - kỹ thuật được Bộ Giáo dục và đào tạo cho phép, Trường Đại học Mỏ - Địa chất tuyển sinh đại học hình thức Vừa học vừa làm (Hệ tại chức cũ) năm 2017.