Lịch thi tuyển sinh vừa làm vừa học đợt 2 năm 2017

22/11/2017

Lịch thi tuyển sinh vừa làm vừa học đợt 2 năm 2017

Thông báo tuyển sinh đại học hình thức vừa làm vừa học đợt 2 năm 2017

28/09/2017

Theo nhu cầu đào tạo cán bộ Khoa học - Kỹ thuật được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép, Trường Đại học Mỏ - Địa chất tuyển sinh Đại học hình thức vừa làm vừa học khóa 62 đợt 2 năm 2017.

Thông báo tuyển sinh đại học hình thức Vùa làm Vừa học năm 2017

25/07/2017

Thông báo tuyển sinh đại học hình thức vừa làm vừa học năm 2017

Thông báo tuyển sinh đại học hình thức vừa học vừa làm năm 2017

01/03/2017

Theo nhu cầu đào tạo cán bộ khoa học - kỹ thuật được Bộ Giáo dục và đào tạo cho phép, Trường Đại học Mỏ - Địa chất tuyển sinh đại học hình thức Vừa học vừa làm (Hệ tại chức cũ) năm 2017.