LỊCH THI TUYỂN SINH VỪA LÀM VỪA HỌC ĐỢT 1 NĂM 2018

11/09/2018

LỊCH THI TUYỂN SINH VỪA LÀM VỪA HỌC ĐỢT 1 NĂM 2018

Thông báo tuyển sinh đai học hình thức vừa làm vừa học đợt 1 năm 2018

09/01/2018

Theo nhu cầu đào tạo cán bộ Khoa học - Kỹ thuật được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép, Trường Đại học Mỏ - Địa chất tuyển sinh Đại học hình thức vừa làm vừa học khóa 63 đợt 1 năm 2018.

Lịch thi tuyển sinh vừa làm vừa học đợt 2 năm 2017

22/11/2017

Lịch thi tuyển sinh vừa làm vừa học đợt 2 năm 2017

Thông báo tuyển sinh đại học hình thức vừa làm vừa học đợt 2 năm 2017

28/09/2017

Theo nhu cầu đào tạo cán bộ Khoa học - Kỹ thuật được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép, Trường Đại học Mỏ - Địa chất tuyển sinh Đại học hình thức vừa làm vừa học khóa 62 đợt 2 năm 2017.

Thông báo tuyển sinh đại học hình thức Vùa làm Vừa học năm 2017

25/07/2017

Thông báo tuyển sinh đại học hình thức vừa làm vừa học năm 2017

Thông báo tuyển sinh đại học hình thức vừa học vừa làm năm 2017

01/03/2017

Theo nhu cầu đào tạo cán bộ khoa học - kỹ thuật được Bộ Giáo dục và đào tạo cho phép, Trường Đại học Mỏ - Địa chất tuyển sinh đại học hình thức Vừa học vừa làm (Hệ tại chức cũ) năm 2017.