Lời chào của Hiệu trưởng

02/01/2019

Chào mừng các bạn đã đến với Trường Đại học Mỏ - Địa chất, lá cờ đầu trong đào tạo và nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực Mỏ, Địa chất, Trắc địa - Bản đồ, Dầu khí của cả nước.

Các thế hệ cán bộ viên chức và sinh viên Trường Đại học Mỏ - Địa chất vô cùng tự hào về chặng đường 50 năm xây dựng và phát triển. Thành lập năm 1966, Trường Đại học Mỏ - Địa chất đã đào tạo cho đất nước gần 80 nghìn kỹ sư, thạc sĩ, tiến sĩ là các nhà quản lý và đã có nhiều người trở thành lãnh đạo cấp cao của nhà nước. Với sứ mạng “Trường Đại học Mỏ - Địa chất là nơi đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ thuộc các lĩnh vực khoa học Trái đất và Mỏ, cũng như các lĩnh vực khoa học khác, đáp ứng nhu cầu xã hội, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước” và những thành tựu đã đạt được, Nhà trường ngày càng khẳng định được vị thế của mình trong hệ thống giáo dục Việt Nam, là trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao theo chuẩn quốc tế về các lĩnh vực Mỏ, Địa chất, Trắc địa - Bản đồ, Dầu khí, Môi trường, Cơ - Điện, Xây dựng, Công nghệ Thông tin, Kinh tế & Quản trị Kinh doanh.

Bước vào giai đoạn mới, Trường Đại học Mỏ-Địa chất tập trung thực hiện tốt Chiến lược phát triển Trường giai đoạn 2008-2020 và tầm nhìn đến 2030 với· định hướng· “Trường Đại học Mỏ - Địa chất từng bước phấn đấu đến năm 2020 trở thành trường đại học trọng điểm phát triển đa ngành và có tính đặc thù; có uy tín trong cả nước và khu vực; có quy mô đào tạo 30.000 sinh viên; là trung tâm nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ về khoa học trái đất, mỏ và các lĩnh vực khoa học khác; là nơi có nhiều chuyên gia, giảng viên có trình độ cao đứng hàng đầu trong cả nước về lĩnh vực Mỏ, Địa chất, Trắc địa - Bản đồ, Dầu khí, Công nghệ Thông tin, Kinh tế - Quản trị Kinh doanh, Xây dựng, đặc biệt là xây dựng các công trình ngầm và Môi trường. Nhà trường không ngừng mở rộng hợp tác quốc tế về đào tạo đại học và sau đại học, nghiên cứu khoa học, cung ứng dịch vụ tư vấn, liên kết đào tạo bằng tiếng nước ngoài theo chương trình tiên tiến và chương trình chất lượng cao với các trường đại học có uy tín trong khu vực và quốc tế. Đến năm 2030, Trường Đại học Mỏ - Địa chất trở thành trường Đại học nghiên cứu có thương hiệu trong nước và khu vực”. Để đạt được mục tiêu này, ngoài sự nỗ lực không ngừng, sự tâm huyết, sáng tạo, năng động, trách nhiệm và đoàn kết của toàn thể cán bộ viên chức và sinh viên - những người đã góp phần làm nên sự thành công của Nhà trường, Trường Đại học Mỏ - Địa chất mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm và ủng hộ có hiệu quả của Đảng, Chính phủ, các Bộ, Ngành, các Tập đoàn Kinh tế và các đoàn thể, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

Phát huy các giá trị cốt lõi là chất lượng, sáng tạo, tiên phong, tích hợp, trách nhiệm xã hội cao và phát triển bền vững; cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước, đóng góp cho sự phồn thịnh của Việt Nam cũng như khu vực và thế giới. Phát huy truyền thống tôn sư trọng đạo, quý trọng tình bằng hữu của dân tộc Việt Nam, Trường Đại học Mỏ - Địa chất luôn coi trọng và mở rộng hợp tác với các trường đại học, viện nghiên cứu, các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp trong nước và trên thế giới. Nhà trường coi đây là yếu tố đột phá để nhanh chóng đưa Trường Đại học Mỏ - Địa chất hội nhập, phát triển, đạt trình độ quốc tế.

Trường Đại học Mỏ - Địa chất luôn chào đón các bạn và xin gửi tới các bạn lời chào trân trọng!

HIỆU TRƯỞNG

GS.TS. Trần Thanh Hải

 wpHienThiMenuLeft