Thông báo điểm trúng tuyển thi đại học văn bằng 2 hệ Chính quy, hệ Vừa làm vừa học và Liên thông Cao đẳng lên Đại học đợt 1 năm 2019

23/09/2019

Thông báo điểm trúng tuyển kỳ thi đại học văn bằng 2 hệ Chính quy, hệ Vừa làm vừa học và Liên thông Cao đẳng lên Đại học

Lịch thi tuyển sinh liên thông đợt 1 năm 2019

11/09/2019

Lịch thi tuyển sinh liên thông đợt 1 năm 2019

Thông báo tuyển sinh liên thông hệ chính quy từ Trung cấp, Cao đẳng và Cao đẳng nghề lên Đại học năm 2019

11/01/2019

Trường Đại học Mỏ - Địa chất thông báo tuyển sinh liên thông hệ chính quy từ Trung cấp, Cao đẳng nghề và Cao đẳng lên Đại học

LỊCH THI TUYỂN SINH LIÊN THÔNG ĐỢT 1 NĂM 2018

11/09/2018

LỊCH THI TUYỂN SINH LIÊN THÔNG ĐỢT 1 NĂM 2018

Thông báo tuyển sinh Liên thông hệ chính quy từ Trung cấp, Cao đẳng nghề và Cao đẳng lên Đại học đợt 1 năm 2018

09/01/2018

Trường Đại học Mỏ-Địa chất thông báo tuyển sinh Liên thông hệ chính quy từ Trung cấp, Cao đẳng nghề và Cao đẳng lên Đại học:

Lịch thi tuyển sinh liên thông đợt 2 năm 2017

22/11/2017

Lịch thi tuyển sinh liên thông đợt 2 năm 2017

Thông báo tuyển sinh Liên thông hệ chính quy từ Trung cấp, Cao đẳng nghề và Cao đẳng lên Đại học đợt 2 năm 2017

28/09/2017

Trường Đại học Mỏ-Địa chất thông báo tuyển sinh Liên thông hệ chính quy từ Trung cấp, Cao đẳng nghề và Cao đẳng lên Đại học:

Thông báo điểm trúng tuyển thi liên thông trung cấp, cao đẳng nghề và cao đẳng lên đại học và văn bằng 2 đại học hệ chính quy

08/09/2017

1. Thông báo điểm trúng tuyển thi liên thông trung cấp, cao đẳng nghề và cao đẳng lên đại học và văn bằng 2 đại học hệ chính quy 2. Thủ tục nhập học

Thông báo lịch thi tuyển sinh liên thông đợt 1 năm 2017

17/08/2017

Lịch thi tuyển sinh liên thông đợt 1 năm 2017

Thông báo tuyển sinh Liên thông hệ chính quy từ Trung cấp, Cao đẳng nghề và Cao đẳng lên Đại học đợt 1 năm 2017

13/04/2017

Thông báo tuyển sinh Liên thông hệ chính quy từ Trung cấp, Cao đẳng nghề và Cao đẳng lên Đại học đợt 1 năm 2017