Thông báo tuyển sinh đại học hình thức vừa học vừa làm năm 2017

01/03/2017

Theo nhu cầu đào tạo cán bộ khoa học - kỹ thuật được Bộ Giáo dục và đào tạo cho phép, Trường Đại học Mỏ - Địa chất tuyển sinh đại học hình thức Vừa học vừa làm (Hệ tại chức cũ) năm 2017.

Thông báo kế hoạch thi tuyển sinh hệ vừa học vừa làm năm 2015

26/12/2014

Trường ĐH Mỏ-Địa chất thông báo kế hoạch thi tuyển sinh hệ "vừa làm vừa học" năm 2015 như trong File đính kèm