Thông báo Tuyển sinh năm 2017 Trường Đại học Mỏ - Địa chất

31/05/2017

Trường Đại học Mỏ - Địa chất thông báo chính thức về phương thức tuyển sinh đại học và cao đẳng, các ngành, tổ hợp môn thi, chỉ tiêu xét tuyển năm 2017.

Thông báo tuyển thẳng năm 2017

31/05/2017

Thông báo tuyển thẳng năm 2017