Đề minh họa môn Địa lí kỳ thi THPT quốc gia 2018

24/01/2018

Bộ GD-ĐT vừa công bố đề thi minh họa môn Địa lí kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 để các học sinh tiện tham khảo và làm quen.

Đề minh họa môn Tiếng anh kỳ thi THPT quốc gia 2018

24/01/2018

Bộ GD-ĐT vừa công bố đề thi minh họa môn Tiếng anh kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 để các học sinh tiện tham khảo và làm quen.

Đề minh họa môn Giáo dục công dân kỳ thi THPT quốc gia 2018

24/01/2018

Bộ GD-ĐT vừa công bố đề thi minh họa môn Giáo dục công dân kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 để các học sinh tiện tham khảo và làm quen.

Đề minh họa môn Lịch sử kỳ thi THPT quốc gia 2018

24/01/2018

Bộ GD-ĐT vừa công bố đề thi minh họa môn Lịch sử kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 để các học sinh tiện tham khảo và làm quen.

Đề minh họa môn Sinh học kỳ thi THPT quốc gia 2018

24/01/2018

Bộ GD-ĐT vừa công bố đề thi minh họa môn Sinh học kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 để các học sinh tiện tham khảo và làm quen.

Đề minh họa môn Hóa học kỳ thi THPT quốc gia 2018

24/01/2018

Bộ GD-ĐT vừa công bố đề thi minh họa môn Hóa học kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 để các học sinh tiện tham khảo và làm quen.

Đề minh họa môn Vật lí kỳ thi THPT quốc gia 2018

24/01/2018

Bộ GD-ĐT vừa công bố đề thi minh họa môn Vật lí kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 để các học sinh tiện tham khảo và làm quen.

Đề minh họa môn Ngữ văn kỳ thi THPT quốc gia 2018

24/01/2018

Bộ GD-ĐT vừa công bố đề thi minh họa môn Ngữ văn kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 để các học sinh tiện tham khảo và làm quen.

Đề minh họa môn Toán kỳ thi THPT quốc gia 2018

24/01/2018

Bộ GD-ĐT vừa công bố đề thi minh họa môn Toán kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 để các học sinh tiện tham khảo và làm quen.

Thông báo điểm chuẩn trúng tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 1 hệ đại học chính quy năm 2017

18/08/2017

Hội đồng tuyển sinh Trường đại học Mỏ - Địa chất thông báo điểm chuẩn trúng tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 1 trình độ đại học chính quy năm 2017