Kết quả xét tuyển thẳng dựa vào kết quả học tập ở cấp THPT năm 2019

07/07/2019

Hội đồng tuyển sinh Nhà trường thông báo Kết quả xét tuyển thẳng dựa vào kết quả học tập ở cấp THPT năm 2019

Thí sinh thuộc đối tượng xét tuyển thẳng theo phương thức xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở cấp  THPT có điểm chuẩn cụ thể như sau:

1. Kết quả xét tuyển thẳng dựa vào kết quả học tập ở cấp THPT năm 2019:

TT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm XT Tiêu chí phụ
1 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01; D07 23.30 Toán
2 7340201 Tài chính - ngân hàng A00; A01; D01; D07 21.50 Toán
3 7340301 Kế toán A00; A01; D01; D07 22.50 Toán
4 7440201 Địa chất học A00; A01; A04; A06 18.00 Toán
5 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; C01; D01 25.90 Toán
6 7510401 Công nghệ kỹ thuật hoá học A00; A01; D07 20.70 Toán
7 7520103 Kỹ thuật cơ khí A00; A01 18.00 Toán
8 7520201 Kỹ thuật điện A00; A01 18.00 Toán
9 7520216 Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá A00; A01; D07 24.10 Toán
10 7520320 Kỹ thuật môi trường A00; A01; B00 18.00 Toán
11 7520501 Kỹ thuật địa chất A00; A01; A04; A06 18.00 Toán
12 7520502 Kỹ thuật địa vật lý A00; A01 19.50 Toán
13 7520503 Kỹ thuật trắc địa - bản đồ A00; A01; C01; D01 19.00 Toán
14 7520601 Kỹ thuật mỏ A00; A01; C01; D01 18.30 Toán
15 7520604 Kỹ thuật dầu khí A00; A01 18.10 Toán
16 7520607 Kỹ thuật tuyển khoáng A00; A01; D01; D07 18.00 Toán
17 7580201 Kỹ thuật xây dựng A00; A01; C01; D07 19.97 Toán
18 7580211 Địa kỹ thuật xây dựng A00; A01; A04; A06 21.90 Toán
19 7850103 Quản lý đất đai A00; A01; B00; D01 18.00 Toán

2. Hồ sơ và thời gian xác nhận nhập học:

a. Hồ sơ:

- Giấy chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia 2019 (đối với thí sinh có đăng ký xét tuyển đại học bằng kết quả thi THPT quốc gia năm 2019)

- Học bạ (Bản sao có công chứng)

- Các giấy tờ ưu tiên (nếu có)

b. Thời gian:

Thí sinh gửi Hồ sơ về Phòng Đào tạo Đại học từ ngày 18/7/2019 đến 17h ngày 24/7/2019

Quốc Dũng

(HĐTS)