LỊCH THI TUYỂN SINH LIÊN THÔNG ĐỢT 1 NĂM 2018

11/09/2018

LỊCH THI TUYỂN SINH LIÊN THÔNG ĐỢT 1 NĂM 2018

1- CHIỀU NGÀY 28 THÁNG 9 NĂM 2018

16h00 : - HĐTS phổ biến Quy chế tuyển sinh và lịch thi;

             - Giải quyết các thủ tục còn thiếu, xử lý những sai sót trong đăng ký dự thi của thí sinh;           

2- SÁNG NGÀY 29 THÁNG 9 NĂM 2018 (THI MÔN TOÁN)

7h00      : Họp chung điểm thi; CBCT rút thăm phòng thi, nhận túi tài liệu phòng thi.

7h30     : CBCT ghi số báo danh lên bàn cho từng thí sinh; CBCT gọi thí sinh vào phòng thi; đối chiếu, kiểm tra ảnh, thẻ dự thi.

7h45     : CBCT thứ nhất nhận túi đề thi tại Ban chỉ đạo điểm thi.

8h00     : CBCT thứ nhất mở túi đề thi và phát đề thi cho thí sinh.

8h15     : Thí sinh làm bài thi.

8h30     : CBCT thu đề thi còn dư tại phòng thi bàn giao cho thư ký điểm thi tại phòng thi.

10h00’     : CBCT thông báo thí sinh còn 15 phút làm bài.

10h15’     : CBCT thu bài thi và bàn giao cho Ban chỉ đạo điểm thi.

3- CHIỀU NGÀY 29 THÁNG 9 NĂM 2018 (THI MÔN CƠ SỞ NGÀNH)

13h00   : Họp chung điểm thi; CBCT rút thăm phòng thi, nhận túi tài liệu phòng thi.

13h30   : CBCT ghi số báo danh lên bàn cho từng thí sinh; CBCT gọi thí sinh vào phòng thi; đối chiếu, kiểm tra ảnh, thẻ dự thi.

13h45  : CBCT thứ nhất nhận túi đề thi tại Ban chỉ đạo điểm thi.

14h00   : CBCT thứ nhất mở túi đề thi và phát đề thi cho thí sinh.

14h15   : Thí sinh làm bài thi.

14h30   : CBCT thu đề thi còn dư tại phòng thi bàn giao cho thư ký điểm thi tại phòng thi.

16h00’     : CBCT thông báo thí sinh còn 15 phút làm bài.

16h15’     : CBCT thu bài thi và bàn giao cho Ban chỉ đạo điểm thi.

4- SÁNG NGÀY 30 THÁNG 9 NĂM 2018 (THI MÔN CHUYÊN NGÀNH)

7h00      : Họp chung điểm thi; CBCT rút thăm phòng thi, nhận túi tài liệu phòng thi.

7h30     : CBCT ghi số báo danh lên bàn cho từng thí sinh; CBCT gọi thí sinh vào phòng thi; đối chiếu, kiểm tra ảnh, thẻ dự thi.

7h45     : CBCT thứ nhất nhận túi đề thi tại Ban chỉ đạo điểm thi.

8h00     : CBCT thứ nhất mở túi đề thi và phát đề thi cho thí sinh.

8h15     : Thí sinh làm bài thi.

8h30     : CBCT thu đề thi còn dư tại phòng thi bàn giao cho thư ký điểm thi tại phòng thi.

10h00’     : CBCT thông báo thí sinh còn 15 phút làm bài.

10h15’     : CBCT thu bài thi và bàn giao cho Ban chỉ đạo điểm thi.

HIỆU LỆNH

TT

Nội dung

Sáng

29/9/2018

Chiều

29/9/2018

Sáng

30/9/2018

Hiệu lệnh

1

Giờ gọi thí sinh vào phòng thi

7h30

13h30

7h30

Ba hồi trống (hoặc kẻng)

2

Giờ mở đề thi và phát đề thi

8h00

14h00

8h00

Một hồi 6 tiếng trống (kẻng)

3

Giờ bắt đầu làm bài thi

8h15

14h15

8h15

Một hồi trống (hoặc kẻng)

4

Giờ thu bài thi

10h15

16h15

10h15

Hai hồi trống (hoặc kẻng)

 
File đính kèm