Quy trình thi THPT quốc gia và xét tuyển Đại học, Cao đẳng năm 2018

27/03/2018

Quy trình thi THPT quốc gia và xét tuyển Đại học, Cao đẳng năm 2018

Bước 1: Học sinh làm hồ sơ dự thi THPT quốc gia và xét ĐH

1. Học sinh làm hồ sơ từ 1/4 đến hết ngày 20/04

2. Năm 2018 học sinh phải đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học cùng với làm hồ sơ thi THPTQG 2018

3. Thí sinh không bị giới hạn nguyện vọng khi xét tuyển

4. Trước 03/06 Thông báo công khai những trường hợp không đủ điều kiện dự thi

5. Trước 07/06 Các đơn vị ĐKDT trả giấy báo cho thí sinh

Bước 2: Tham gia thi THPT quốc gia (Ngày 25, 26, 27 tháng 6)

Bài thi Toán: Trắc nghiệm 90 phút;

Bài thi Ngữ văn: Tự luận 120 phút;

Bài thi Ngoại ngữ: Trắc nghiệm 60 phút

Các bài thi Khoa học Tự nhiên: 150 phút 

Khoa học Xã hội: Trắc nghiệm 150 phút 

Bước 3: Công bố điểm thi THPT QG và cấp chứng nhận kết quả thi

Dự kiến ngày 11/7/2018 sẽ công bố điểm thi,

Chậm nhất ngày 20/07/2018 sẽ gửi giấy công nhận kết quả thi THPTQG 2018

Đối với thí sinh chỉ mục đích xét công nhận tốt nghiệp thì đến bước 3 là hoàn thiện quá trình thi THPT quốc gia 2018.

Đối với thí sinh có nguyện vọng xét tuyển đại học thì tiếp tục các bước tiếp theo

Bước 4: Xét tuyển ĐH, Cao đẳng

Trước khi các trường xét tuyển từ Từ 19/07 đến 26/07/2018 học sinh được điều chỉnh nguyện vọng duy nhất 1 lần theo một trong hai cách:

Bước 5: Xét tuyển đợt 1

Trước 17h ngày 1/8/2018 (dự kiến): Công bố kết quả trúng tuyển đợt 1 (học sinh sẽ biết điểm chuẩn 2018 cũng như biết mình trúng tuyển vào ngành và trường nào hay đã trượt).

Trường hợp nếu học sinh trúng tuyển thì ngay lập tức cần nộp giấy chứng nhận kết quả thi bản chính (không được xét các đợt xét tuyển tiếp theo) Trước  17h00 ngày 07/8/2018 (theo dấu bưu điện nếu nộp qua bưu điện)
Bước 6: Xét tuyển các đợt bổ sung
Từ 13/08 (dự kiến) các trường thiểu chỉ tiêu bắt đầu xét tuyển các đợt bổ sung.

 

Quốc Dũng

(ts.humg.edu.vn)