Đề án Tuyển sinh năm 2020 Trường Đại học Mỏ - Địa chất

07/01/2020

Trường Đại học Mỏ - Địa chất thông báo Đề án tuyển sinh năm 2020

Đề án Tuyển sinh năm 2019 Trường Đại học Mỏ - Địa chất tại Cơ sở đào tạo Bà Rịa - Vũng Tàu

14/03/2019

Cơ sở đào tạo Bà Rịa - Vũng Tàu của Trường Đại học Mỏ - Địa chất tuyển sinh 360 sinh viên hệ chính quy năm 2019 cho từng ngành cụ thể. Thí sinh có thể đăng ký xét tuyển bằng một hoặc kết hợp nhiều phương thức xét tuyển: